Information

Denna sida förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill ändra dina sekretessinställningar (ge samtycke eller återkalla ditt tidigare givna samtycke), kan du ändra dina inställningar när som helst.

Ansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats är:

Active Scandinavia AB
Sköldvägen 7
74650 Bålsta
Sverige
Tel.: +46 10-58 50 820
E-postadress: info@activescandinavia.com

Consent Management Tool

LEGALWEB.IO via KEY CDN

Denna webbplats använder Consent Management Tool från vår processor LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Österrike. Verktyget sätter en cookie på din enhet för att spara de tjänster du har valt eller inte valt. Den här cookien involverar inte ett användarspecifikt ID och sparar inte några andra personuppgifter. Den sparas i maximalt 1095 dagar och raderas sedan automatiskt.Den rättsliga grunden för lagringen av uppgifterna är 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).. Consent Management Tool laddas av vår underprocessor Key CDN, proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Schweiz. Key CDN samlar bara in din IP-adress för att säkerställa säkerheten för datacentret. Din IP-adress kommer inte att överföras till legalweb GmbH. Data överförs till Schweiz enligt artikel 45 GDPR tillsammans med lämplighetsbeslut C(2000) 2304 av Europeiska kommissionen.

Datahantering på din slutanordning

De bearbetningsoperationer som beskrivs i följande text använder tekniker som skript, cookies, WebSQL, LocalStorage, session storage, ... . Dessa tekniker lagrar eller läser data på din slutanordning dessa ut.

Webbhotell

Amazon AWS

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Syftet med behandlingen: Övervakning av den tekniska funktionen och för att öka driftsäkerheten på vår webbserver, Leverans och tillhandahållande av webbplatsen och Anonymisering och skapande av statistik. Den juridiska grunden för behandling: ett legitimt intresse som överväger rättigheterna och friheterna hos den berörda personen (Art. 6 (1) f GDPR). Legitima intressen: starkt ekonomiskt intresse för en säker och fungerande drift av de tekniska systemen. Data överförs: till dataskyddsansvarig Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF).

Innehållsleveransnätverk

Key CDN

När du får åtkomst till vissa deltjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Syftet med behandlingen: Leverans och tillhandahållande av webbplatsen. Den juridiska grunden för behandling: ett legitimt intresse som överväger rättigheterna och friheterna hos den berörda personen (Art. 6 (1) f GDPR). Legitima intressen: starkt ekonomiskt intresse för en säker och fungerande drift av de tekniska systemen. Data överförs: till dataskyddsansvarig proinity LLC, Färberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Schweiz. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till Schweiz sker på grundval av art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens adekvatbeslut C(2000) 2304.

Tag Manager

Google Tag Manager

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Syftet med behandlingen: Utlösning, kontroll och hantering av andra tjänster på vår webbplats. Den juridiska grunden för behandling: ett legitimt intresse som överväger rättigheterna och friheterna hos den berörda personen (Art. 6 (1) f GDPR). Legitima intressen: starkt ekonomiskt intresse för en säker och fungerande drift av de tekniska systemen, Efterlevnad av lagliga och kontraktliga skyldigheter. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF).

Webbanalys

Google Analytics

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)Data om användning av webbplatsen och loggning av klick på enskilda elementer. Syftet med behandlingen: Anonymisering och skapande av statistik, undersökning av användarbeteende och innehållsoptimering. Den juridiska grunden för behandling: Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Den juridiska grunden för dataöverföring till Google LLC är Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF).

Remarketing

Bing Ads

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: Data om användning av webbplatsen och loggning av klick på enskilda elementer. Syftet med behandlingen: undersökning av användarbeteende, Analys av effekten av online marknadsföringsåtgärder och Urval av onlineannonsering på andra plattformar, som automatiskt väljs ut med hjälp av realtidsbudgivning baserat på användarbeteende. Den juridiska grunden för behandling: Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: till dataskyddsansvarig Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Den juridiska grunden för dataöverföring till Microsoft Corporation är Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF).

Google AdSense

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: Data om användning av webbplatsen och loggning av klick på enskilda elementer. Syftet med behandlingen: undersökning av användarbeteende, Analys av effekten av online marknadsföringsåtgärder och Urval av onlineannonsering på andra plattformar, som automatiskt väljs ut med hjälp av realtidsbudgivning baserat på användarbeteende. Den juridiska grunden för behandling: Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google Ireland Limited, Google Building Gordon House Barrow St, Dublin, Dublin 4, Irland. Den juridiska grunden för dataöverföring till Google Ireland Limited är Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF).

Inbäddningar

Google reCaptcha

När du får åtkomst till vissa deltjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)data för att skapa användningsstatistik. Syftet med behandlingen: Undvik icke-mänsklig och automatiserad inmatning. Den juridiska grunden för behandling: Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Den juridiska grunden för dataöverföring till Google Ireland Limited är Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF).

Google Maps

När du får åtkomst till vissa deltjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)data för att skapa användningsstatistik. Syftet med behandlingen: Leverans av innehåll som tillhandahålls av tredje part och Visa interaktiva kartor. Den juridiska grunden för behandling: ett legitimt intresse som överväger rättigheterna och friheterna hos den berörda personen (Art. 6 (1) f GDPR). Legitima intressen: Intresse för en användarvänlig presentation av innehåll. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF).

YouTube

När du får åtkomst till vissa deltjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)data för att skapa användningsstatistik. Syftet med behandlingen: Leverans av innehåll som tillhandahålls av tredje part, Urval av onlineannonsering på andra plattformar, som automatiskt väljs ut med hjälp av realtidsbudgivning baserat på användarbeteende och överföring och visning av videoinnehåll. Den juridiska grunden för behandling: Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: som gemensamma ansvariga för Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF).

Rätt att invända

Om dina personuppgifter behandlas på grund av berättigade intressen, har du rätt att invända mot denna behandling. Vi kommer då att upphöra med behandlingen på denna grund, såvida det inte finns starka och berättigade skäl för oss att göra det. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att direkt marknadsföring. I detta fall kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för ändamålet med direkt marknadsföring. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen baserad på samtycke före dess återkallande.

Rätt att återkalla

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningarna på Sekretessinställningar. Om du har gett ditt samtycke till att ta emot reklam via e-post, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken. I det här fallet kommer vi att upphöra med behandlingsoperationerna, om det inte finns någon annan laglig grund. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandlingen baserad på samtycke före dess återkallande.

Andra rättigheter

Du har rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av personuppgifter. Du har också rätt till dataportabilitet om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal som slutits med dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du behöver mer information om tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionen, klicka här.