Information

På denna sida informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill ändra dina dataskyddsinställningar (lämna ditt samtycke eller återkalla redan lämnade samtycken), klicka här för att ändra dina inställningar.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats är:

Active Scandinavia AB
Hammarsgårdsvägen 5
74950 Ekolsund
Sverige
Tel.: +46 10-58 50 820
E-postadress: info@activescandinavia.com

Samtyckeshanteringsverktyg

LEGALWEB.IO via KEY CDN

På vår webbplats använder vi samtyckeshanteringsverktyget från LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Österrike. Detta verktyg sätter en cookie på din enhet för lagring av de tjänster som du väljer eller inte väljer. Denna cookie innehåller inga användarrelaterade identitetsuppgifter och lagrar inte heller några andra personuppgifter. Innehållet sparas under högst 1095 dagar och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för lagringen av uppgifterna är 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Samtyckeshanteringsverktyget laddas upp av personuppgiftsbiträdet Key CDN, proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Schweiz. Key CDN samlar endast in din IP-adress för att garantera datacentralens säkerhet. Din IP-adress överförs inte till legalweb GmbH. Överföring av uppgifterna till Schweiz görs på grundval av artikel 45 i EU:s allmänna dataskyddsförordning jämförd med europeiska kommissionens beslut om adekvat skydd av personuppgifter C(2000) 2304.

Databehandling på din slutenhet

Bearbetningsoperationerna som beskrivs i följande text använder teknologier som skript, cookies, WebSQL, LocalStorage, sessionslagring, ... . Dessa tekniker lagrar eller läser data på din slutenhet dessa ut.

Webbhotell

Amazon AWS

Vår webbplats finns hos vårt personuppgiftsbiträde Amazon AWS, Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA.

I syfte att tillhandahålla och distribuera webbplatsen behandlas trafikdata. Enbart för ändamålet att tillhandahålla och distribuera webbplatsen lagras uppgifterna bara under visningen. Trafikdatan lagras dock av vårt personuppgiftsbiträde för säkerhetsändamål. Hur länge uppgifterna behandlas varierar. Behandlingen avslutas när säkerhetsåtgärderna inte längre behövs. Dessutom anonymiserar vårt personuppgiftsbiträde de insamlade uppgifterna direkt efter insamling och ställer de anonyma uppgifterna till vårt förfogande i form av statistik för utvärdering. Vi använder denna statistik för avhjälpande av fel och vidareutveckling av vår webbplats.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ett berättigat intresse (att det är tekniskt nödvändigt för att tillhandahålla och distribuera den tjänst som du uttryckligen har begärt genom att gå in på "webbplatsen") enligt 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Innehållsleveransnätverk

Key CDN

Vi är värd för delar av vår webbplats med vår personuppgiftsbiträde Key CDN, proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Schweiz.

I syfte att tillhandahålla och distribuera webbplatsen behandlas trafikdata. Enbart för ändamålet att tillhandahålla och distribuera webbplatsen lagras uppgifterna bara under visningen. Trafikdatan lagras dock av vårt personuppgiftsbiträde för säkerhetsändamål. Hur länge uppgifterna behandlas varierar. Behandlingen avslutas när säkerhetsåtgärderna inte längre behövs. Dessutom anonymiserar vårt personuppgiftsbiträde de insamlade uppgifterna direkt efter insamling och ställer de anonyma uppgifterna till vårt förfogande i form av statistik för utvärdering. Vi använder denna statistik för avhjälpande av fel och vidareutveckling av vår webbplats.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ett berättigat intresse (att det är tekniskt nödvändigt för att tillhandahålla och distribuera den tjänst som du uttryckligen har begärt genom att gå in på "webbplatsen") enligt 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Die Übermittlung der Daten in die Schweiz erfolgt aufgrund Art. 45 DSGVO iVm der Angemessenheitsentscheidung C(2000) 2304 der Europäischen Kommission.

Tag Manager

Google Tag Manager

Om du lämnar ditt samtycke, behandlar vi som gemensamt personuppgiftsansvariga dina personuppgifter med tjänsten Google Tag Manager, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i syfte att starta, styra och administrera ytterligare tjänster på vår webbplats. I ett konkret fall ska ovannämnda tjänst styras via Google Tag Manager. Om du inte lämnar ditt samtycke har det den effekt som beskrivs under ovannämnda tjänst. Du kan återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar.

Vi ger Google Tag Manager rätt att samla in trafikdata och data från din webbläsare. Dessa används av Google för vidareutveckling av tjänsten.

Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna till USA är ditt samtycke enligt artikel 49.1 a jämförd med artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Innan du lämnade ditt samtycke hade du fått information om att USA inte har standarder som ligger på den nivå av dataskydd som EU har. I synnerhet är det möjligt för USA:s underrättelsetjänst att få åtkomst till uppgifterna utan att du informeras om detta och utan att du kan vidta några rättsliga åtgärder mot detta. EU-domstolen har därför i en dom förklarat att den tidigare adekvata skyddsnivån (Privacy Shield) är ogiltig.

Webbanalys

Google Analytics

Om du lämnar ditt samtycke, behandlar vi som gemensamt personuppgiftsansvariga dina personuppgifter med tjänsten Google Analytics, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i syfte att göra felanalyser och en statistisk utvärdering av vår webbplats. Om du inte lämnar ditt samtycke påverkar det inte webbplatsens funktion, men om vi inte får statistiska uppgifter blir det svårare för oss att vidareutveckla webbplatsen. Du kan återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar.

Vi möjliggör för tjänsten att samla in trafikdata, data från din webbläsare och data om det visade innehållet samt att köra analysprogram och lagra data på din enhet. Tjänsten anonymiserar de insamlade uppgifterna direkt efter insamling och ställer de anonyma uppgifterna till vårt förfogande i form av statistik för utvärdering. Vi använder denna statistik för avhjälpande av fel och vidareutveckling av vår webbplats. Uppgifterna på din enhet lagras under upp till 2 år. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna till USA är ditt samtycke enligt artikel 49.1 a jämförd med artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Innan du lämnade ditt samtycke hade du fått information om att USA inte har standarder som ligger på den nivå av dataskydd som EU har. I synnerhet är det möjligt för USA:s underrättelsetjänst att få åtkomst till uppgifterna utan att du informeras om detta och utan att du kan vidta några rättsliga åtgärder mot detta. EU-domstolen har därför i en dom förklarat att den tidigare adekvata skyddsnivån (Privacy Shield) är ogiltig.

Remarketing

Bing Ads

Om du lämnar ditt samtycke, behandlar vi som gemensamt personuppgiftsansvariga dina personuppgifter med tjänsten Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA i syfte att skicka personaliserad reklam och att mäta effekten av vår reklam.

Om du inte lämnar ditt samtycke påverkar det inte webbplatsens funktion, men vi kan då inte skicka personlig reklam till dina enheter. Du kan återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar.

Vi gör det möjligt för tjänsten att samla in trafikdata, data från din webbläsare och data om det visade innehållet. Dessutom gör vi det möjligt för tjänsten att köra ett spårnings- och igenkänningsprogram och att lagra uppgifter på din enhet. Med spårnings- och igenkänningsprogrammet kan tjänsten därefter samla in uppgifter för sitt reklamnätverk och känna igen dig när du går in på andra webbplatser eller ge dig personaliserad reklam. Dessutom använder vi de insamlande uppgifterna för att mäta effekten av vår reklam. Uppgifterna på din enhet lagras under upp till 2 år.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke enligt 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna till USA är ditt samtycke enligt artikel 49.1 a jämförd med artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Innan du lämnade ditt samtycke hade du fått information om att USA inte har standarder som ligger på den nivå av dataskydd som EU har. I synnerhet är det möjligt för USA:s underrättelsetjänst att få åtkomst till uppgifterna utan att du informeras om detta och utan att du kan vidta några rättsliga åtgärder mot detta. EU-domstolen har därför i en dom förklarat att den tidigare adekvata skyddsnivån (Privacy Shield) är ogiltig.

Google Ads

Om du lämnar ditt samtycke, behandlar vi som gemensamt personuppgiftsansvariga dina personuppgifter med tjänsten Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iraland i syfte att skicka personaliserad reklam och att mäta effekten av vår reklam.

Om du inte lämnar ditt samtycke påverkar det inte webbplatsens funktion, men vi kan då inte skicka personlig reklam till dina enheter. Du kan återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar.

Vi gör det möjligt för tjänsten att samla in trafikdata, data från din webbläsare och data om det visade innehållet. Dessutom gör vi det möjligt för tjänsten att köra ett spårnings- och igenkänningsprogram och att lagra uppgifter på din enhet. Med spårnings- och igenkänningsprogrammet kan tjänsten därefter samla in uppgifter för sitt reklamnätverk och känna igen dig när du går in på andra webbplatser eller ge dig personaliserad reklam. Dessutom använder vi de insamlande uppgifterna för att mäta effekten av vår reklam. Uppgifterna på din enhet lagras under upp till 2 år.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke enligt 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Google-koncernen överför dina personuppgifter till USA. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna till USA är ditt samtycke enligt artikel 49.1 a jämförd med artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Innan du lämnade ditt samtycke hade du fått information om att USA inte har standarder som ligger på den nivå av dataskydd som EU har. I synnerhet är det möjligt för USA:s underrättelsetjänst att få åtkomst till uppgifterna utan att du informeras om detta och utan att du kan vidta några rättsliga åtgärder mot detta. EU-domstolen har därför i en dom förklarat att den tidigare adekvata skyddsnivån (Privacy Shield) är ogiltig.

Inbäddning

Google Maps

Om du lämnar ditt samtycke, behandlar vi som gemensamt personuppgiftsansvariga dina personuppgifter med tjänsten Google Maps, Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA för att visa interaktiva kartor på vår webbplats.

Vi gör det möjligt för tjänsten att samla in trafikdata, data från din webbläsare och att lägga upp reklamcookies. Uppläggningen av reklamcookies gör det möjligt för Google att beräkna ett individuellt användar-ID för varje användare. Dessa personuppgifter, avsedda för en entydig identifiering, behandlas sedan inom ramen för Facebooks reklamnätverk. Om Google gör ytterligare, självständiga behandlingar av uppgifterna, i synnerhet inom ramen för Google reklamnätverk, är Google ensam personuppgiftsansvarig för detta. Detaljer finns på Dataskyddsförklaring från Google.

Om du inte lämnar ditt samtycke, kan du inte få tillgång till Google tjänster. Du kan återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke enligt 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna till USA är ditt samtycke enligt artikel 49.1 a jämförd med artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Innan du lämnade ditt samtycke hade du fått information om att USA inte har standarder som ligger på den nivå av dataskydd som EU har. I synnerhet är det möjligt för USA:s underrättelsetjänst att få åtkomst till uppgifterna utan att du informeras om detta och utan att du kan vidta några rättsliga åtgärder mot detta. EU-domstolen har därför i en dom förklarat att den tidigare adekvata skyddsnivån (Privacy Shield) är ogiltig.

YouTube

Om du lämnar ditt samtycke, behandlar vi som gemensamt personuppgiftsansvariga dina personuppgifter med tjänsten YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iraland för att tillhandahålla Google-tjänster (YouTube) på vår webbplats.

Vi gör det möjligt för tjänsten att samla in trafikdata, data från din webbläsare och att lägga upp reklamcookies. Uppläggningen av reklamcookies gör det möjligt för Google att beräkna ett individuellt användar-ID för varje användare. Dessa personuppgifter, avsedda för en entydig identifiering, behandlas sedan inom ramen för Google reklamnätverk.

Om Google gör ytterligare, självständiga behandlingar av uppgifterna, i synnerhet inom ramen för Google reklamnätverk, är Google ensam personuppgiftsansvarig för detta. Detaljer finns på Dataskyddsförklaring från Google.

Google-koncernen överför dina personuppgifter till USA. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna till USA är ditt samtycke enligt artikel 49.1 a jämförd med artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Innan du lämnade ditt samtycke hade du fått information om att USA inte har standarder som ligger på den nivå av dataskydd som EU har. I synnerhet är det möjligt för USA:s underrättelsetjänst att få åtkomst till uppgifterna utan att du informeras om detta och utan att du kan vidta några rättsliga åtgärder mot detta. EU-domstolen har därför i en dom förklarat att den tidigare adekvata skyddsnivån (Privacy Shield) är ogiltig.

Att inte ge ditt samtycke innebär bara att YouTube -tjänsten inte kommer att göras tillgänglig för dig. Du kan återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke enligt 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Google reCaptcha

Om du lämnar ditt samtycke, behandlar vi som gemensamt personuppgiftsansvariga dina personuppgifter med tjänsten Google reCaptcha, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iraland i syfte att undvika icke-mänskliga och automatiserade inlägg. Vi gör det då möjligt för tjänsten att sätta cookies, samla in trafikdata och data från din webbläsare. Dessutom gör vi det möjligt för tjänsten att beräkna ett användar-ID för att entydigt kunna identifiera användaren inom ramen för Googles reklamnätverk. Uppgifterna lagras på din enhet under upp till 2 år.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Om du inte lämnar ditt samtycke kan reCaptcha och reCaptchas formulär inte användas. Google-koncernen överför dina personuppgifter till USA. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifterna till USA är ditt samtycke enligt artikel 49.1 a jämförd med artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Innan du lämnade ditt samtycke hade du fått information om att USA inte har standarder som ligger på den nivå av dataskydd som EU har. I synnerhet är det möjligt för USA:s underrättelsetjänst att få åtkomst till uppgifterna utan att du informeras om detta och utan att du kan vidta några rättsliga åtgärder mot detta. EU-domstolen har därför i en dom förklarat att den tidigare adekvata skyddsnivån (Privacy Shield) är ogiltig. Om du inte lämnar ditt samtycke kan reCaptcha och reCaptchas formulär inte användas.

Du kan återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar.

Rätten att göra invändningar

Om behandlingen av dina personuppgifter görs på grundval av berättigat intresse, har du rätt att invända mot behandlingen. Om det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen från vår sida, kommer behandlingen av dina uppgifter att upphöra baserat på denna rättsliga grund. Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för direkt marknadsföring. Invändningen har ingen effekt på lagligheten för den databehandling som har gjorts fram till invändningen.

Återkallanderätt

Du har rätt att när som helst återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar. Om du har samtyckt till att få elektronisk reklam, kan du återkalla ditt samtycke genom att klicka på avanmälningslänken. Då avslutas behandlingen, om det inte finns någon annan rättslig grund. Återkallandet har ingen effekt på lagligheten för den databehandling som har gjorts fram till återkallandet.

Övriga rättigheter för den registrerade

Du har dessutom rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av personuppgifterna. Om den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av ditt samtycke eller ett avtal med dig, har du dessutom rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndigheten. Du hittar närmare information om tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionen här.