Information

På denna sida informerar vi dig om behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill ändra dina dataskyddsinställningar (lämna ditt samtycke eller återkalla redan lämnade samtycken), klicka här för att ändra dina inställningar.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats är:

Active Scandinavia AB
Sköldvägen 7
74650 Bålsta
Sverige
Tel.: +46 10-58 50 820
E-postadress: info@activescandinavia.com

Samtyckeshanteringsverktyg

LEGALWEB.IO via KEY CDN

På vår webbplats använder vi samtyckeshanteringsverktyget från LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Österrike. Detta verktyg sätter en cookie på din enhet för lagring av de tjänster som du väljer eller inte väljer. Denna cookie innehåller inga användarrelaterade identitetsuppgifter och lagrar inte heller några andra personuppgifter. Innehållet sparas under högst 1095 dagar och raderas därefter automatiskt. Den rättsliga grunden för lagringen av uppgifterna är 6. Kap. § 18 lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Samtyckeshanteringsverktyget laddas upp av personuppgiftsbiträdet Key CDN, proinity LLC, Faerberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Schweiz. Key CDN samlar endast in din IP-adress för att garantera datacentralens säkerhet. Din IP-adress överförs inte till legalweb GmbH. Överföring av uppgifterna till Schweiz görs på grundval av artikel 45 i EU:s allmänna dataskyddsförordning jämförd med europeiska kommissionens beslut om adekvat skydd av personuppgifter C(2000) 2304.

Databehandling på din slutenhet

Bearbetningsoperationerna som beskrivs i följande text använder teknologier som skript, cookies, WebSQL, LocalStorage, sessionslagring, ... . Dessa tekniker lagrar eller läser data på din slutenhet dessa ut.

Webbhotell

Amazon AWS

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Syftet med behandlingen: Övervakning av den tekniska funktionen och för att öka driftsäkerheten på vår webbserver, Leverans och tillhandahållande av webbplatsen och Anonymisering och skapande av statistik. Den juridiska grunden för behandling:ett legitimt intresse som överväger rättigheterna och friheterna hos den berörda personen (Art. 6 (1) f GDPR). Legitima intressen:starkt ekonomiskt intresse för en säker och fungerande drift av de tekniska systemen. Data överförs: till dataskyddsansvarig Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF). Information om DPF-medlemskap från Amazon Web Services, Inc.

Innehållsleveransnätverk

Key CDN

När du får åtkomst till vissa deltjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Syftet med behandlingen: Leverans och tillhandahållande av webbplatsen. Den juridiska grunden för behandling:ett legitimt intresse som överväger rättigheterna och friheterna hos den berörda personen (Art. 6 (1) f GDPR). Legitima intressen:starkt ekonomiskt intresse för en säker och fungerande drift av de tekniska systemen. Data överförs: till dataskyddsansvarig proinity LLC, Färberstrasse 9, CH-8832 Wollerau, Schweiz. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till Schweiz sker på grundval av art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens adekvatbeslut C(2000) 2304.

Tag Manager

Google Tag Manager

Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation). Syftet med behandlingen: Utlösning, kontroll och hantering av andra tjänster på vår webbplats. Den juridiska grunden för behandling:Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: som gemensamma ansvariga för Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF). Information om DPF-medlemskap från Google LLC

Webbanalys

Google Analytics

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)Data om användning av webbplatsen och loggning av klick på enskilda elementer. Syftet med behandlingen: Anonymisering och skapande av statistik, undersökning av användarbeteende och innehållsoptimering. Den juridiska grunden för behandling:Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Den juridiska grunden för dataöverföring till Google LLC är Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF). Information om DPF-medlemskap från Google LLC

Remarketing

Bing Ads

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: Data om användning av webbplatsen och loggning av klick på enskilda elementer. Syftet med behandlingen: undersökning av användarbeteende, Analys av effekten av online marknadsföringsåtgärder och Urval av onlineannonsering på andra plattformar, som automatiskt väljs ut med hjälp av realtidsbudgivning baserat på användarbeteende. Den juridiska grunden för behandling:Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: till dataskyddsansvarig Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Den juridiska grunden för dataöverföring till Microsoft Corporation är Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF). Information om DPF-medlemskap från Microsoft Corporation

Google AdSense

Personuppgifter behandlas när du besöker denna webbplats. Behandlade datakategorier: Data om användning av webbplatsen och loggning av klick på enskilda elementer. Syftet med behandlingen: undersökning av användarbeteende, Analys av effekten av online marknadsföringsåtgärder och Urval av onlineannonsering på andra plattformar, som automatiskt väljs ut med hjälp av realtidsbudgivning baserat på användarbeteende. Den juridiska grunden för behandling:Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google Ireland Limited, Google Building Gordon House Barrow St, Dublin, Dublin 4, Irland. Den juridiska grunden för dataöverföring till Google Ireland Limited är Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF). Information om DPF-medlemskap från Google Ireland Limited

Inbäddning

Google reCaptcha

När du får åtkomst till vissa deltjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)data för att skapa användningsstatistik. Syftet med behandlingen: Undvik icke-mänsklig och automatiserad inmatning. Den juridiska grunden för behandling:Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Den juridiska grunden för dataöverföring till Google Ireland Limited är Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF). Information om DPF-medlemskap från Google Ireland Limited

Google Maps

När du får åtkomst till vissa deltjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)data för att skapa användningsstatistik. Syftet med behandlingen: Leverans av innehåll som tillhandahålls av tredje part och Visa interaktiva kartor. Den juridiska grunden för behandling:ett legitimt intresse som överväger rättigheterna och friheterna hos den berörda personen (Art. 6 (1) f GDPR). Legitima intressen:Intresse för en användarvänlig presentation av innehåll. Data överförs: till dataskyddsansvarig Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF). Information om DPF-medlemskap från Google Ireland Limited

YouTube

När du får åtkomst till vissa deltjänster på vår webbplats behandlas ytterligare personuppgifter. Behandlade datakategorier: tekniska anslutningsdata för serveråtkomst (IP-adress, datum, tid, begärd sida, webbläsarinformation)data för att skapa användningsstatistik. Syftet med behandlingen: Leverans av innehåll som tillhandahålls av tredje part, Urval av onlineannonsering på andra plattformar, som automatiskt väljs ut med hjälp av realtidsbudgivning baserat på användarbeteende och överföring och visning av videoinnehåll. Den juridiska grunden för behandling:Ditt samtycke enligt Art. 6 (1) a GDPR. Data överförs: som gemensamma ansvariga för Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detta kan även innebära en överföring av personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av data till USA sker på grund av Art. 45 GDPR i samband med Europeiska kommissionens lämplighetsbeslut C(2023) 4745, eftersom data mottagaren har åtagit sig att följa principerna för databehandling av Data Privacy Framework (DPF). Information om DPF-medlemskap från Google Ireland Limited

Rätten att göra invändningar

Om behandlingen av dina personuppgifter görs på grundval av berättigat intresse, har du rätt att invända mot behandlingen. Om det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen från vår sida, kommer behandlingen av dina uppgifter att upphöra baserat på denna rättsliga grund. Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandlingen kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för direkt marknadsföring. Invändningen har ingen effekt på lagligheten för den databehandling som har gjorts fram till invändningen.

Återkallanderätt

Du har rätt att när som helst återkalla ett redan givet samtycke genom att ändra Dataskyddsinställningar. Om du har samtyckt till att få elektronisk reklam, kan du återkalla ditt samtycke genom att klicka på avanmälningslänken. Då avslutas behandlingen, om det inte finns någon annan rättslig grund. Återkallandet har ingen effekt på lagligheten för den databehandling som har gjorts fram till återkallandet.

Övriga rättigheter för den registrerade

Du har dessutom rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning av behandlingen av personuppgifterna. Om den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av ditt samtycke eller ett avtal med dig, har du dessutom rätt till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndigheten. Du hittar närmare information om tillsynsmyndigheterna i Europeiska unionen här.